Algas tervisedendajate võrgustiku projekt "Hea tervise eest!" 20. okt

tervemaailm  
Oleme Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel asunud koguma infot Eesti tervisedendajatest rohujuure tasandil, et tuua kokku tervisedendajate võrgustik, kel on ühised eesmärgid ja tegevuskava Eesti inimeste tervisekäitumise parandamisel ja kes on aktiivseks partneriks riigile, kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele, kellel samuti huvi oma töötajate tervisesse panustada.

Alates septembrist on projekti meeskond koostöös Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Eesti Tervisedendajate Ühinguga täpsustanud projekti sihte ja ulatust ning välja töötanud tervisedendajate koostöö vajaduste ja võimaluste kaardistamise metoodika.

 

Kohe-kohe on algamas üle-Eestiline tervisedendajate kohta info kogumine e-küsitluse teel. Ootame osalema MTÜsid, seltsinguid ja eraisikuid, kes ühel või teisel viisil tegelevad Eestis tervisedenduse ja selle arendamisega kogukondlikult, piirkondlikult või üle- Eestiliselt. Oluline on soov positiivselt mõjutada inimeste tervisekäitumist ning selleks midagi konkreetset ära teha. Seejuures ootame osalema nii valdkonna kauaaegseid tegijaid kui ka alles esimeste tegevuste planeerijaid.

Küsitluses teiste tervisedendajatega koostöö vastu huvi üles näidanud tervisedendajad on kutsutud osalema kolmel ümarlaual. Esimene neist üksteise tegevuste ja eesmärkidega tutvumiseks, küsitluse tulemuste aruteluks ja edasiste tegevusplaanide tegemiseks, teine töögruppide loomiseks ja ühiste strateegiliste eesmärkide kirjapanekuks, kolmas projekti lõppedes edasiste plaanide arueluks. Esimene ümarlaud on planeeritud novembri teise poolde, toimumiskohaks Tartu.

 

TAI ettepanekul oleme esialgu kavandatust põhjalikumalt kavva võtnud töö ettevõtetega, kel huvi oma töötajate tervisesse panustada. Näeme siin võimalust kogukondlike/ rohujuuretasandi tervisedendajate ja ettevõtete mõlemale poolele kasulikuks koostööks. Seepärast oleme oma projektipartneriks kaasanud ka Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE - on ju personalijuhtidel-spetsialistidel enamasti võtmeroll ettevõtte töötajate tervise säilitamise ja parendamise tegevuste korraldamisel. Koostöös PAREga oleme alustanud PARE liikmesorganisatsioonides töökohal terviseedendamise olukorra kaardistamist personalitöö vaatevinklist lähtudes, et täpsustada personalitöötajate vajadusi selles valdkonnas. Selle tegevuse lõpptulemusena valmivad konkreetsete koolituste ja personalitöötaja arenguprogrammi kavad personalitöötajate toetamiseks oma organisatsioonis töötajate tervisele suunatud tegevuste korraldamiseks.

 

Projekti suurim sündmus saab olema infopäev uue võrgustiku liikmete osalusel kogemuste vahetamiseks ja uute ideede saamiseks tervisedenduse töös, sest võimalik on osaleda erinevates lühikestes praktilistes töötubades (nt toitumine, erinevad liikumis- ja lõdvestustehnikad, vaimse tervise praktikad jne), soetada infomaterjale, kuulata loenguid. Osalema on oodatud nii kohalikud tervisedendajad (MTÜd, seltsingud, eraisikud) kui ettevõtete esindajad, kes huvitatud oma töötajate tervisesse panustamisest.

Veebilehel uustervis.ee ning Facebookis pakume projekti tegevuste kohta jooksvat infot.  Tervisedendajate küsitluse lõppedes hakkavad selleks soovi avaldanud saama infot ka oma e-posti aadressil.

 

Kontaktid: projektijuht ja ettevõtete suuna tegevuste koordinaator Elo Tuppits (elo.tuppits@gmail.com), võrgustumisjuht ning ühenduste ja eraisikute suuna tegevuste koordinaator Kairi Rebane (kairi.rebane@gmail.com).


Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Kommenteeri: