Pressiteade - Kas kogukondlik tervisedendus aitab meil tervemalt elada? 15. mai

tervemaailm  

PRESSITEADE

15.05.2013

Kas kogukondlik tervisedendus aitab meil tervemalt elada? 


Kogukondliku tervisedenduse abil suudavad inimesed ise oma tervise eest suuremat vastutust võtta, ühiselt tegutsedes saada teadlikumaks oma võimalustest ja muuta oma eluviisi reaalselt tervislikumaks, näitas projekti Uus tervis esimene tegutsemisaasta ja selle raames läbiviidud uuring. 

Eelmisel aastal alguse saanud kogukondliku tervisedenduse projekti „Tervisedendusmudel läbi kogukonna - Uus Tervis“  raames koolitati välja 24  tervisetoetajat, kes seejärel on asunud oma kogukondades läbi viima  praktilise suunitlusega, inimeste tervisekäitumise parandamist motiveerivaid tervisesündmusi.

2013.aasta esimesel poolaastal viidi Uue Tervise tervisesündmustel osalejate hulgas läbi uuring, kus osales üle 500 inimese. 

Projekti peamiseks järelduseks on kogukondliku tervisedenduse viisi tõhusus -  kasutati esmapilgul lihtsat, kuid siiani mitte väga laialt levinud meetodit - sihipäraseid, isikliku treeningu meetodil (coaching) läbi viidud väikese grupi kogunemisi, mille käigus said osalejad infot, vahetasid kogemusi ning mis kõige tähtsam - tegid motiveeriva intervjuu meetodi abil otsuseid oma eluviisi tervislikumaks muutmiseks.  

Uuringu vastanute arvates saavad nii kogukond kui omavalitsus ja riik tervisedendusele ühiselt õla alla panna. Vastutus peaks olema mõlemapoolne – kogukonnaliikmed ja eestvedajad on algataja ning oma tervise eest vastutusevõtja rollis, omavalitsus ja riik saavad aidata tervisesündmuste ruumide, lektoritasude ja tunnustava suhtumisega.  

Projekti eestvedajad soovitavad järgmisena läbi viia 2-3 aastase kõiki maakondi hõlmava kogukondliku tervisedenduse põhjaliku projekti, mille tulemuste selgudes saab otsustada, kas kogukondlik tervisedendus võiks saada oluliseks osaks ka üleriigilises rahvatervise edendamise strateegias.    

Projekti ja uuringu taustast

Projekt „Tervisedendus läbi kogukonnamudeli – Uus Tervis“, mille viis ellu MTÜ Terve Maailm koos külaliikumisega Kodukant, uuris läbi praktiliste tegevuste ning osalejate seas läbi viidud küsitluse, kuidas inimesed ühiselt kogukondade ja väikeste gruppidena saavad teadlikumaks tervisedenduse võimalustest ning muudavad oma eluviisi reaalselt tervislikumaks. Projekti käigus koolitati välja 24 tervisetoetajat, kes seejärel viisid oma kogukondades läbi kokku ligi 60 tervisesündmust umbes 600 osalejaga. 48 tervisesündmusel täitis kokku 503 osalenut küsitluslehe. Uuringu läbiviijateks olid Kristel Uibo ja Toomas Trapido.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital, lisaks on projektile õla alla pannud Tartu Loomemajanduskeskus, ökoapteek Eliksiir ja Europark. 


Lisainfo: Toomas Trapido

toomas.trapido@gmail.com, 55570010

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Kommenteeri: