Tervisedendajate võrgustiku projekt 2015 "Hea tervise eest!

 

Projekti eesmärk on luua tervisedendusega tegelevate organisatsioonide, ettevõtete ja eraisikute toimiv võrgustik, selle koostöömudel ja kommunikatsiooniplaan tulevikuks ning viia läbi infopäev asjasse puutuvate partnerite laiemaks kaasamiseks.

MTÜ Terve Maailm on tervikliku tervishoiu ümarlaua ja mitmete peetud mõttetalgute raames välja selgitanud, et kodanikualgatuse põhjal loodud tervist edendavatele organisatsioonide koostöö Eestis on nõrk, kuid vajadus selleks on olemas. Eestis on kümneid vastava ala organisatsioone ja seltsinguid, kes ei tea üksteise olemasolust, tegevustest, plaanidest, oskusteabest jne, mis omakorda on suurel määral välistanud koostöö.

 

Käesoleva projekti raames selgitatakse välja kodanikualgatuse korras tervisedendusega tegelevate organisatsioonide ja üksikisikute vajadused ja võimalused omavaheliseks koostööks. Läbi kolme mõttekoja ja ühise infopäeva saadakse tuttavaks ning tehakse plaanid edasiseks - töötatakse välja koostöömudel, kaardistatatakse võrgustiku võimalikud partnerid era- ja avalikus sektoris, töötatakse välja ühine tegevuskava ja kommunikatsiooniplaan.

 

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eelarve: 16 550,40 eur, millest KÜSK toetus 14 845,36 eur

Kestvus: 1.09.2015 – 30.05.2016

Partnerid: MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing, MTÜ Eesti Tervise Fond, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

 

Projektimeeskonna kontaktid leiad http://www.uustervis.ee/kontakt